Prof. dr. Constantin Dulcan: „Avem nevoie de bucurie ca de pâinea cea de toate zilele”

„Gândul, cea mai puternică forţă din univers”

– În „Inteligenţa materiei”, prima dvs. carte, aţi demonstrat cu argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile, concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în univers, că Dumnezeu chiar există, scrie formula-as.ro.

V-a afectat certitudinea aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?

– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm pro­pria reali­tate, felul în care pri­veam lumea s-a schimbat. Descope­ririle fizi­cii cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap­seze undele de energie şi le trans­formă în parti­cule, adică în materie. A gândi înseamnă a transforma nevăzu­tul în văzut. Gândul e creator, e cea mai pu­ter­nică forţă din uni­vers. Iar Dumnezeu ne-a dat pu­terea ca, din milioanele de reali­tăţi posi­bile, care există în stare latentă, să aducem pe pământ, cu gân­durile noastre, doar una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre.

– Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce gândim şi simţim?

– Exact. Când făceam cerce­tări pentru prima mea carte, am ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m-am speriat. Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele celui în cauză. S-a făcut şi un experi­ment în Occident, cu un eşantion de ADN, recoltat de la un individ şi dus la 1000 de km distanţă, într-un laborator. Persoana în cauză a fost pusă să privească un film frumos, cu ima­gini minunate, care stârneau bucurie.

În acelaşi timp, la 1000 de km distanţă, mă­surătorile arătau cum spi­ra­la de ADN se relaxează. Când imaginile au fost schim­bate cu un film de groa­ză, ADN-ul a început, brusc, să se restrângă, contrac­tân­du-se. Aflând asta, m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă organis­mul nostru reacţionează pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o singură mare concluzie.

Legea binelui

– Care e aceea?

– Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală, legea binelui. Abia acum vă pot răs­pun­de la prima întrebare. Da, ca să fim fericiţi şi să­nătoşi, nu e nevoie decât să ne construim viaţa după legea aceasta.

– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi şi a făptui binele?

– Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează pen­tru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imuni­tar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apă­rare, iar milioanele de celule moarte, viruşi şi bac­terii circulă libere prin organism, se pot localiza un­deva şi declanşa boala.

– Se şi spune în popor că „a murit de inimă rea”. La asta se referă oare?

– Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect nociv asupra organis­mu­lui, nu doar că împiedică vindecarea, dar poate favo­riza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice dezechilibru emoţional adu­ce, mai devreme sau mai târziu, boala.

– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem pro­teja?

– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac un efort să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce înţe­leg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH-ul corpului să vireze spre unul alcalin, favo­rabil sănă­tăţii. Sigur că sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e im­portant să rămânem con­ştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din viaţa ce­lulei noastre.

Relaxare şi respiraţie

– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoare lent.

– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm mă­car pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să privim ceva frumos pe fe­reas­tră. Sau, în loc să bem trei cafele cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odih­neau mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea mea, mă opresc şi aplic câte­va tehnici de relaxare.

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu?

– Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respi­raţie. Oboseala vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca senzaţie la nivelul creie­ru­lui şi apoi, cu fiecare expiraţie profundă, îmi imagi­nez că o elimin. Fiecare îşi poate crea propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile. Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva ori şi durerea dispare.

– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă pentru vindecare.

– Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi ima­gineze că distrug cance­rul din corp cu un foc, cu un animal care-l mă­nâncă, fiecare după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au vindecat. La testele psi­hologice, s-a dovedit că cei care s-au vin­decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumne­zeu şi cei care erau calmi. Îndoiala este un ob­stacol în calea oricărui succes şi mai ales a vindecării.

„Rugăciunea – o realitate fizică”

– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia stării de bine?

– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi asta, de ne­nu­mărate ori, şi am rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningo­en­cefalită bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi-a revenit, a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus „credinţa ta te-a vindecat” ?

– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a să­nă­tăţii: ce, cum şi cât mâncăm. Ţineţi cont de ea?

– Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipo­crat: să mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să-şi extragă din alimente grăsimea. Dacă nu te sa­turi, nu te îngraşi. Studii de ultimă oră arată că lungi­mea telomerilor de la extremităţile cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre de peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu cereale integrale, mazăre, linte.

Mănânc foarte rar carne. Nu beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre­pa­răm ceva de mâncare, s-o facem cu drag. Gândurile gospodinei trec şi-n bucatele pe care le găteşte.

– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.

– Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri: să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim perseve­renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi să ne ferim de rutină. Să facem constant schimbări în viaţa noastră.

Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau din viaţă, bucu­riile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne­voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n-o putem avea decât în imaginaţie.

Citește rugăciunea părintelui Cleopa – Este o rugăciune aducătoare de miracole

Se spune că fiecare persoană are un înger păzitor care-l ferește de toate relele și-l călăuzește în viață.

De aceea, ori de câte ori aveți probleme sau simțiți că vă este sufletul împovărat, citiți rugăciunea părintelui Cleopa, care este aducătoare de miracole.

„Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin”.

Rugăciunea Împărate Ceresc – Se spune de 3 ori dimineața și de 3 ori seara

Vreți să scăpați de uneltirile diavolești? Ascultați sfatul părintelui Calistrat și spuneți de 3 ori pe zi, dimineața și de 3 ori seara, una dintre cele mai puternice rugăciuni care există:

Împărate ceresc! Veți fi surprinși să vedeți cum vi se va schimba viața.

Datează de la sfârșitul primului mileniu al erei creștine

Deși nu se știe care sunt originea și autorul acestei rugăciuni, se crede că rugăciunea Împărate ceresc dateaă de la sfârșitul primului mileniu al erei creștine și este, una dintre cele mai cunoscută rugăciuni, după Tatăl nostrum și Psalmul 50 al lui David.

Chiar dacă face parte din rugăciunile începătoare, aceasta este extrem de puternică și vă scapă de curăță de lucrarea necurată a diavolului. De asemenea, se spune că cine vrea să cheme Duhul Sfânt înaintea de a începe orice lucru, trebuie să spună această minunată rugăciune.

“Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Amin!”.

Scrisoare către mine – O voi păstra și citi din nou atunci când voi fi bătrână

Am decis sa scriu o scrisoare pentru mine, sa mi-o trimit mie, ca sa nu uit unele lucruri, atunci cand voi fi batrana!

Deci, draga mea batrana,

Nu instrui niciodata pe nimeni. Chiar daca stii ca ai dreptate. Aminteste-ti cum te irita acest lucru. Si ai urmat oare sfatul celor mai in varsta?

Nu incerca sa ajuti, daca nu ti s-a cerut ajutorul. Nu incerca sa-i protejezi pe cei apropiati de toate problemele lumii. Doar iubeste-i.

Nu te plange! De sanatate, vecini, guvernanti, fondul de pensii. Nu te transforma intr-o batrana ce sta pe banca din curte si ii barfeste pe toti.

Nu astepta recunostinta de la copii. Aminteste-ti: nu exista copii nerecunoscatori – exista parinti prosti care asteapta recunostinta de la copii.

Nu spune expresii precum: “Eu la varsta ta …”, “Ti-am dat cei mai buni ani …”, “Sunt mai in varsta, asa ca stiu mai bine …” – toate sunt insuportabile!

Daca vei avea nepoti, nu insista sa-ti spuna pe nume. Este prostesc.

Nu cheltui ultimii bani pe procedurile de intinerire. Este inutil. Mai bine sa-i cheltui pentru calatorii.

Nu te uita in oglinda si nu te machia intr-o camera intunecata. Nu te lauda. Si incearca sa arati cat mai elegant posibil. Elegant, nu tineresc. Crede-ma, asa va fi mai bine.

Ai grija de barbatul tau, chiar daca a devenit un batran neputincios, zbarcit si morocanos. Nu uita ca odata era tanar, puternic si vesel. Probabil este unicul care isi aminteste de tine tanara, subtire si frumoasa, iar acum doar el are nevoie de tine.

Nu incerca cu orice pret sa tii pasul cu timpul: sa intelegi noile tehnologii, sa urmaresti maniacal stirile, sa inveti ceva nou pentru a nu ramane in urma. E ridicol. Fa ceea ce-ti place. Cat se mai poate?!

Nu te invinui pentru nimic. Indiferent de viata ta si a copiilor tai – ai facut tot ce ai putut.

In orice situatie, pastreaza-ti demnitatea! Pana la sfarsit! Fa-o, draga mea, este foarte important. Si nu uita: daca esti inca in viata, inseamna ca cineva are nevoie de tine.”

Cu drag, tu cea puțin mai tânără!

Rostește astăzi această rugăciune și vei scăpa de supărări și depresie

Problemele zilnice ne fac de multe ori să ne pierdem încrederea în noi și de aici până la apariția supărărilor și depresiei, nu mai este decât un pas. În aceste condiții, trebuie să vă rugați neîncetat.

Iată mai jos o rugăciune potrivită care va alunga supărările și depresia din viață!

Se rostește 3 zile la rând, seara înainte de culcare…

“Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vino şi vindecă-mă şi pe mine, netrebnicul robul Tău.

M-am îndepărtat de Tine, am rănit Bunătatea şi Iubirea Ta, am păcătuit la cer şi înaintea Ta, toate fărădelegile le-am săvârşit şi stau lipsit de toată virtutea şi sănătatea.

Izbăveşte-mă, Doamne, de toată apăsarea sufletească prin care trec cu dreptate şi pe care au pricinuit-o multele mele păcate. Eu sunt cel care am greşit pentru această pustiire şi pieire a sufletului meu. Egoismul m-a stăpânit, nepăsarea m-a înrobit, lenevirea m-a apropiat de ceasul morţii.

Iartă-mă, Doamne, şi vindecă netrebnicul meu suflet, îndepărtează de la mine duhul cel viclean care-mi aduce această nepăsare nesuferită a sufletului şi a trupului.Alungă greutatea din inima mea. Slobozeşte-mi sufletul şi trupul de deznădejde…

Miluieşte-mă, Doamne, şi iartă-mă pe mine cel apăsat şi suferind sufleteşte şi trupeşte, Tu, Care eşti Bucuria şi Lumina şi învierea şi Paștele desfătării noastre, Tu Care ne-ai făgăduit „nu Mă voi depărta de tine, nici nu te voi părăsi”, Tu, Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului”, căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluieşte-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria noastră a tuturor oamenilor şi a tuturor Sfinţilor.

Amin!”.

Un bărbat adevărat știe întotdeauna că o singură femeie este suficientă

În aceste vremuri moderne, este greu să găsim acel bărbat adevărat, care ne va iubi și ne va aprecia așa cum merităm.

Este greu să găsim acel bărbat adevărat care ne va accepta și ne va prețui pentru cine suntem cu adevărat.

Este greu să găsești acel bărbat adevărat, care te va face să te simți ca și cum ai fi cea mai fericită și mai iubită femeie din lume.

Omul căruia îi vei spune totul.

Este nevoie de un bărbat adevărat să înțeleagă că o femeie este de ajuns.

Este nevoie de un bărbat adevărat să înțeleagă că bărbații care se întâlnesc cu mai multe femei, în același timp, nu sunt „în trend”. Ei sunt doar egoiști și plini de pofte și nu țin cont de sentimentele partenerei lor. Nu sunt bărbați adevărați.

Pentru că un bărbat adevărat știe că atunci când cineva este cu adevărat îndrăgostit, își dedică inima numai unei singure persoane. El știe ce este iubirea adevărată.

Un bărbat adevărat știe că găsirea iubirii adevărate, pure, cinstite și profunde este grea și că atunci când o găsești, faci tot posibilul pentru a o hrăni și a o păstra.

Un bărbat adevărat știe că conceptul de „femeie perfectă” este doar un tipar de la hollywood. El știe că ai defecte, obiceiuri enervante, capricii, slăbiciuni și temeri și te iubește pentru cine ești.

El te iubește pentru ceea ce îți dorești din inimă și pentru că el știe ce meriți, nu pentru persoana pe care și-o dorește sau pentru cine ar trebui să devii.

Un bărbat adevărat nu este deranjat de defectele tale pentru că ești perfectă pentru el, așa cum ești tu.

Un bărbat adevărat luptă pentru femeia pe care o iubește cu adevărat. Se asigură că ești protejată și sigură. El nu permite nimănui să te critice, să te pună la pământ sau să îți rănească sentimentele. El este dispus să meargă prin foc și să lupte cu monștrii pentru a te face să te simți în siguranță.

Un bărbat adevărat rămâne întotdeauna alături de tine. El nu te va lăsa să te ocupi de problemele, îngrijorările și temerile pe care le avi.

În schimb, el se străduiește să te ajute să îți depășești durerea. El se străduiește să-ți ofere un zâmbet, pentru că nimic nu-l face mai trist decât atunci când vede că ești îngrijorată sau rănită.

Un bărbat adevărat se asigură că știi că poți conta întotdeauna pe ajutorul și sprijinul lui.

Un bărbat adevărat este mereu cinstit cu tine . El nu te pune în situații în care ar trebui să te mintă, pentru că nu va suporta să-ți rănească sentimentele și să-ți frângă inima.

Un bărbat adevărat îți spune mereu adevărul, indiferent cât de crud și dureros ar fi, pentru că meriți onestitate și știe cât de mult înseamnă încrederea, pentru tine.

Un bărbat adevărat arată interesul față de opiniile, interesele, plăcerile și dezacordurile tale. Și lucrurile care contează pentru tine, contează și pentru el.

Un bărbat adevărat te încurajează și te inspiră prin propriile sale cuvinte și acțiuni, pentru a crește și a deveni cea mai bună versiune a ta. El crede în tine. El crede în abilitățile, talentele și puterile tale. El te motivează să-ți urmărești cele mai înalte scopuri și visuri.

Un bărbat adevărat îți permite să știi cât de fericit și de recunoscător este pentru că ai un loc în viața lui.
Un bărbat adevărat te alege în fiecare zi, pentru că nu există altă persoană care ocupă un loc atât de special în inima lui!

Iată mesajul Papei Francisc – Nu trebuie să fii catolic pentru a-l înțelege

Pe masura ce imbatranim si devenim intelepti, ne dam seama incet ca:

– Un ceas de 3000 € marcheaza acelasi timp cu un ceas de 30 €.

– Un portofel de 300 EURO contine aceeasi suma ca si portofelul de 30 EUR.

– Singuratatea intr-o casa de 70 m2 sau 30 0m2 este aceeasi.

– Sper ca intr-o zi veti realiza ca fericirea voastra interioara nu vine din lucrurile materiale ale lumii.

– Nu conteaza daca calatoriti la clasa intai sau la economic; este acelasi tarif daca avionul cade.

– Sper ca iti dai seama ca atunci cand ai prieteni si frati si surori cu care sa vorbesti, sa razi si sa canti, este o adevarata fericire.

– Nu va educati copiii sa fie bogati, educati-i sa fie fericiti, astfel incat ei sa vada valoarea lucrurilor si nu pretul lor.

– Mancati mancarea ca si cum ar fi medicamentul, altfel va trebui sa va luati medicamentul ca si cum ar fi mancarea.

– Persoana care te iubeste nu te va parasi niciodata. Chiar daca exista 100 de motive sa renunte, va gasi un motiv pentru a ramane.

– Exista o mare diferenta intre a fi un om si a fi uman. Foarte putini o inteleg.

– Erai iubit cand te-ai nascut si vei fi iubit cand vei muri. Intre cele doua depinde de tine.

– Cei mai buni medici din lume sunt: lumina soarelui, odihna, exercitiul, dieta, increderea in sine si… prietenii.

– Pastrati-le in toate etapele vietii si bucurati-va de o viata sanatoasa. E greu pentru o fiinta umana – ea nu cere sa se nasca, ea nu poate trai, iar ea nu vrea sa moara!

– Cel mai bun dar pe care-l poti da cuiva este timpul tau si trebuie intotdeauna sa fie dat familiei sau unui bun prieten.

– Faceti-va timp pentru a trimite acest mesaj cel putin unui membru al familiei dvs. sau unui prieten!

Credeți că se făcea carte pe vremea lui Ceaușescu? Iată o părere sinceră

Exceptand nostalgicii incurabili ai vremurilor ceausiste, aud acea melancolie transformata intr-un soi de certitudine si din gura unora care, desi nu sint nostalgici impatimiti, au acest derapaj de la realitate in ceea ce priveste Scoala romaneasca de dinainte de ’89. Pe vremuri, spun acestia, se facea carte, nu ca acum.

Sa fie adevarat? Se facea mai multa carte inainte de Revolutie? Erau manualele mai bune decit cele din prezent? Erau profesorii mai bine pregatiti decit cei de azi? Invatau mai mult elevii de atunci decit cei de azi? Era o programa mai „sanatoasa“, scrie dilemaveche.ro.

In ceea ce priveste pregatirea mai buna a profesorilor, exista aspecte care ciuntesc aceasta generalizare: inainte de Revolutie meseria de profesor era considerata a fi una privilegiata – de aceea, in invatamint ajungeau, pe linga profesori extrem de bine pregatiti, si pile sau activisti, profesori angajati politic si nu neaparat datorita competentelor.

Cit priveste acel „se facea carte“, sa nu uitam de practica obligatorie la care erau supusi elevii. Cam jumatate din timpul anului scolar era dedicat orelor de practica, cind elevii trebuiau sa mearga in fabrici sau uzine, pentru a-si desavirsi statutul de om al timpurilor socialiste. Bun la carte, bun la strung.

Iar daca vorbim despre carte, manua­lele erau construite in jurul propagandei. Inainte de perioada ceausista, erau de provenienta ruseasca, uneori traduse fara nici un fel de adaptare la contextul romanesc. Mai apoi, textele manualelor umaniste, pornind cu Abecedarul, erau menite sa indoctrineze pe linie de partid. Imi povesteste mama, profesoara de engleza, ca la literatura nu aveai voie sa vorbesti despre anumiti scriitori, chiar daca erau vitali pentru intelegerea unui anumit curent; nu aveai voie nici macar sa descrii un breakfast autentic britanic, ci sa-l adaptezi, musai, la alimentele romanesti. Asa se ajungea ca un britanic sa manince de dimineata piine cu margarina, in loc de oua ochiuri si cirnati. In cabinetul de limbi straine, o colega, profesoara de franceza, a fost admonestata odata pentru ca indraznise sa puna niste afise cu sculpturile lui Rodin. Ideea a fost considerata o propaganda capitalista si profesoara – mustrata sever.

Sa ne amintim putin si de promovabilitatea elevilor. Daca aveai corigenti, trebuia, ca profesor, sa faci un „raport de justificare“, prin care sa spui care au fost cauzele care au dus la aceasta „nereusita“ – caci vina apartinea in exclusivitate profesorului; daca scoala depasea un anumit numar de corigenti pe an, profesorii erau sanctionati cu taiere din salariu. In aceste conditii, bineinteles, toata lumea lua Bac-ul pe vremea lui Ceausescu.

Mentalitatea cum ca pe vremea lui Ceausescu scoala era mai buna este, de fapt, o iluzie. O iluzie pe care ne place s-o avem din cauza situatiei dezastruoase in care se afla azi educatia: pornind de la salarii nemotivante pentru a mai fi cu adevarat dascal (exceptiile find rara avis), ajungind la nenumaratele reforme facute pe genunchi, care n-au produs decit sincope grave. Ca sa nu mai vorbim despre multitudinea de ministri pe care Ministerul i-a avut dupa Revolutie (25 in 29 de ani!) – un indiciu clar al dezinteresului pentru acest domeniu.

Sa nu ne amagim asadar. Faptul ca azi educatia in Romania este lasata de izbeliste nu inseamna ca inainte de Revolutie scoala romaneasca era o mina de aur. Punind in balanta dezinteresul de azi al autoritatilor, cu propaganda „macelarilor“ comunisti din trecut, cred ca se poate gasi un echilibru (deloc placut): in Romania nu a existat, de fapt, nici un interes real pentru un sistem educational eficient. Nici pe vremea lui Ceausescu, nici dupa Revolutie.

Citiți această rugăciune de 2 ori pe zi și vă veți schimba viața definitiv

Indiferent ce probleme ați avea sau ce palme vă dă viața, nu trebuie să vă lăsați, ci să vă rugați continuu. Spuneți următoarea rugăciune de două ori pe zi și veți vedea că veți salvați.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

„Darurile lui Dumnezeu sunt darurile mele. Eu savurez fiecare moment al acestei zile. Cu mine sunt armonia, pacea și belșugul Domnului. Iubirea Dumnezeiască radiază de la mine, binecuvântându-i pe cei ce mă înconjoară. Iubirea Dumnezezeiască mă tămăduiește acum. Nu mă tem de rău, pentru că Dumnezeu este cu mine.
Eu sunt înconjurat mereu de lumina sfântă ce propagă iubire și putere. Eu afirm, știu, simt și cred convins și pozitiv că puterea iubirii Dumnezeiești ghidează, vindecă și are grijă de toți membrii familiei mele și de toți cei, pe care-i iubesc.

Eu îi iert pe toți și împrăștii sincer iubirea Dumnezeiască, pacea și bunăvoința către toți oamenii, indiferent unde nu s-ar afla. În centrul ființei mele domnește pacea, pacea de la Dumnezeu. În această liniște eu simt iubirea, puterea și cârmuirea Domnului.

Eu sunt orientat într-un mod Dumnezeiesc în toate căile mele. Eu sunt propagatorul iubirii, adevărului și frumuseții Dumnezeiești. Eu simt cum prin mine curge râul Dumnezeiesc al lumii.

Eu știu că toate problemele mele se vor dispersa în mintea Domnului. Căile Domnului sunt căile mele. Cuvintele pe care le rostesc ajung acolo unde le trimit. Eu mă bucur și ridic la ceruri recunoștința mea, conștientizând că voi primi răspuns la rugăciunea mea. Cu siguranță, așa va fi.”

7 semne că îngerul tău păzitor încearcă să te contacteze

Este o credinta comuna ca fiecare dintre noi a sosit in aceasta lume pentru a indeplini o misiune. Se crede, de asemenea, ca fiecare dintre noi a primit un ghid spiritual pentru a se asigura ca nu ne abatem de la obiectivul stabilit. Ne putem gandi la ingerii nostri pazitori ca niste detectivi privati cu un singur caz – NOI!

Chiar daca sunt aici pentru a ne calauzi, nu este posibil ca ei sa se manifeste in dimensiunea noastra, deoarece provin dintr-un loc care este foarte diferit de al nostru.

Indrumarea angelica vine de obicei sub forma de vise, semne, indicii si sugestii care servesc pentru a ne indica directia corecta.

Capacitatea de a identifica semnele angelice ne va ajuta sa ne sincronizam mai bine cu ingerul nostru pazitor si vom putea primi indrumarea si asistenta de care avem nevoie.

Semnele obisnuite ale ingerului:

1. O PANA ALBA

Ingerul tau pazitor iti poate aduce o pana alba care este „cartea de vizita” pentru a te anunta ca este in jur. O pana alba este un semn, care spune:

„Suntem aici pentru a te sprijini; nu esti singur”. Acest semn apare in mod normal cand esti jos si ai nevoie. De obicei, vei gasi aceste pene in locurile cele mai neasteptate sau intr-un loc unde rareori ai vedea pasari albe.

2. CURCUBEU

Un curcubeu este un simbol comun al iubirii divine. Ori de cate ori ai cerut interventii divine pentru problemele tale sau ceri in mod special asistenta angelica, poti vedea curand un curcubeu.

Aminteste-ti daca ai experimentat deja cele de mai sus, atunci stii ca este un simbol al confirmarii de la ingerul tau pazitor ca este cu tine.

Un curcubeu in jurul lunii, un curcubeu dublu sau un curcubeu intr-o zi fara ploaie sunt simboluri mai puternice ale prezentei angelice.

3. MONEDE

Gasirea monezilor este, de asemenea, un semn de prezenta angelica. Acest lucru se intampla in mod normal cand esti suparat pe o problema financiara.

Valoarea monedelor nu poate insemna nimic semnificativ pentru a rezolva problema ta financiara, dar este o incercare a ingerului tau pazitor de a-ti atrage atentia si de a te face constient de alte semne angelice care te-ar putea ajuta in cele din urma sa iti rezolvi problemele.

4. SEMNE MEDIA

Aceste semne apar in mod normal dupa ce ai cerut deja ajutor divin si astepti sa se intample ceva bun. Raspunsul pentru rugaciunile tale ar putea veni sub diferite forme.

Cand treci printr-o revista sau ziar poti sa vezi un articol despre exact ceea ce cauti sau in timp ce te uiti la televizor, este posibil sa vezi reporteri care discuta exact problema pentru care ai cautat raspunsuri.

Trebuie sa ramai intotdeauna concentrat dupa ce ceri ajutor divin, deoarece ingerii tai iti vor ghida informatiile daca le acorzi atentie.

5. MIROSURI SPECIALE

Ai experimentat vreodata arome minunate mai aproape de tine, dar nu ai putut gasi o sursa care sa le emita? Aceste arome sunt in mare parte similare cu mirosul de gardenie sau de trandafiri.

Uneori, poti mirosi si ceva care ar putea aduce amintiri din copilarie, care are o legatura cu mistere pe care nu le-ai putut descifra.

Aceste experiente au loc, in mod normal, atunci cand ingerul tau pazitor se afla la distanta mica fata de tine.

6. NORI

Ai vazut vreodata o formatiune de nori care arata ca o inima, floare, aripi de inger etc.?

Acesta este, de asemenea, un semn obisnuit de la ingerii tai pazitori pentru a-ti atrage atentia si pentru a-ti reaminti existenta unui loc ceresc deasupra ta.

7. VOCI

Daca ai simtit unul sau cateva din semnele de mai sus, vei putea simti semne mult mai puternice, cum ar fi voci.

Aceste voci ar putea fi un mesaj brusc pe care il primesti in minte sau o soapta reala pe care o auzi prin ureche. Daca simti acest lucru, poti crede cu incredere ca este ceva supranatural si nu doar iti imaginezi asta.

Daca mesajul care a fost soptit nu e suficient de clar, cere-i ingerului tau pazitor sa vorbeasca putin mai tare si ca stii ca este cu tine.

Ghidarea auditiva este cel mai frumos semn si iti va oferi mai mult confort, indrumare si un sentiment de reasigurare.

Alte articole